Vid tiden

Verket respekterar föremålet för verket och hans livsverk och sinnelag bland annat med ett formspråk som refererar till andligt och immateriellt tänkande, ”funderande”.

Vid tiden


Material: brons, granit

Verket respekterar föremålet för verket och hans livsverk och sinnelag bland annat med ett formspråk som refererar till andligt och immateriellt tänkande, ”funderande”. Tack vare sin levande och rika ytstruktur och helhetsform ger skulpturen mycket varierande visuella intryck från olika håll och när betraktaren rör sig. Verket består av en bronsskulptur och en granitsockel. 

Observationsbild av verket:

Verket respekterar föremålet för verket och hans livsverk och sinnelag bland annat med ett formspråk som refererar till andligt och immateriellt tänkande, ”funderande”.

Verket respekterar föremålet för verket och hans livsverk och sinnelag bland annat med ett formspråk som refererar till andligt och immateriellt tänkande, ”funderande”.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar