Två pulser

I verket "Två pulser" känner Mauno Koivisto som en klok statsman med sina händer både sitt hjärtas röst och världens känslor och vindar.

Två pulser


Material: diabas

I verket ”Två pulser” känner Mauno Koivisto som en klok statsman med sina händer både sitt hjärtas röst och världens känslor och vindar. Koivisto har varit tvungen att samordna dessa pulser. Koivisto hade en egen etisk syn som han endast kunde höra genom att lyssna till sitt eget hjärta. Figuren i skulpturens bakgrund symboliserar ett för Koivisto typiskt sätt att fundera över saker och ting och lösa problem; efter att ha nått ett resultat öppnade sig en ny synvinkel, ett nytt perspektiv och nya vinklar för Koivisto. Verket skulpteras ur diabas, som är passande för en statsmans värdighet. Verket har en sockel, ett jordklot, en Finlands-monolit eller i själva verket en Finlands-trilit som Koivisto kliver ut ur. 

Observationsbild av verket:

Figuren i skulpturens bakgrund symboliserar ett för Koivisto typiskt sätt att fundera över saker och ting och lösa problem; efter att ha nått ett resultat öppnade sig en ny synvinkel, ett nytt perspektiv och nya vinklar för Koivisto.

Figuren i skulpturens bakgrund symboliserar ett för Koivisto typiskt sätt att fundera över saker och ting och lösa problem; efter att ha nått ett resultat öppnade sig en ny synvinkel, ett nytt perspektiv och nya vinklar för Koivisto.