Två perioder

De två stenpålarna i verket illustrerar president Koivistos två mandatperioder 1982–1988 och 1988–1994. Stenarna är stabila konstruktioner, delar av en större helhet, ett kontinuum.

Två perioder


Material: röd granit

De två stenpålarna i verket illustrerar president Koivistos två mandatperioder 1982–1988 och 1988–1994. Stenarna är stabila konstruktioner, delar av en större helhet, ett kontinuum. De är tegelstenar i en större konstruktion, Finland, som var och en bygger på egen hand. Verket och dess massiva storlek ger uttryck för Koivistos betydande insats som president som en del av detta gemensamma byggande. Verket består av två tre meter höga kilformade stenar mellan vilka det finns en liten, cirka 20 cm bred springa, som skapar spänning mellan massorna.  Verket är i mattslipad röd granit. Det är en varm och elegant stensort.

Observationsbild av verket:

De två stenpålarna i verket illustrerar president Koivistos två mandatperioder 1982–1988 och 1988–1994.

De två stenpålarna i verket illustrerar president Koivistos två mandatperioder 1982–1988 och 1988–1994.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar