Träkarlen

På minnesmärket växer stenbjörkar på svarta stenkuber. Verket illustrerar demokratins uppgång, den gamla maktens slut och början på en ny era.

Träkarlen


Material: diorit

På minnesmärket växer stenbjörkar på svarta stenkuber. Verket illustrerar demokratins uppgång, den gamla maktens slut och början på en ny era. Mauno Koivisto hade ett rykte som en anspråkslös folkets man, men var när det behövdes beredd att fatta stora beslut, av vilka kanske den största var att begränsa presidentens maktbefogenheter till två perioder. Björkarna refererar inte bara till etymologin i Koivistos namn, utan också till hans pseudonym ”Träkarlen”, som han använde när han skrev vassa kåserier under tio års tid. Uttrycket ”hårt mot hårt” som Koivisto använde i sina kåserier syns bokstavligen också på minnesmärket.

 

Observationsbild av verket:

Björkarna refererar inte bara till etymologin i Koivistos namn, utan också till hans pseudonym ”Träkarlen”, som han använde när han skrev vassa kåserier under tio års tid.

Björkarna refererar inte bara till etymologin i Koivistos namn, utan också till hans pseudonym "Träkarlen", som han använde när han skrev vassa kåserier under tio års tid.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar