Tillväxtperioder

Tillväxtperioder är ett verk som symboliskt visar president Mauno Koivistos liv, karriär och tillväxt.

Tillväxtperioder


Material: brons, aluminium

Tillväxtperioder är ett verk som symboliskt visar president Mauno Koivistos liv, karriär och tillväxt. Rötter, tillväxt, väntan på något nytt och på framtiden och ett livslångt deltagande i politiken och ett långt och gott liv. Verket som helhet påminner i princip om ett växande skott. Fem olika bladpar växer tillsammans mot himlen. Skotten skapar/bildar olika färggranna, blanka och organiska former. Formerna illustrerar uppkomsten av idéer och tankar, ”fundering”: innovationer, insikter, prestationer i livet, i politiken och även i vardagen. Växterna sitter fast i varandra och bildar en symbios eller ett samhälle. De växer och håller ihop.

Observationsbild av verket:

Tillväxtperioder är ett verk som symboliskt visar president Mauno Koivistos liv, karriär och tillväxt.

Tillväxtperioder är ett verk som symboliskt visar president Mauno Koivistos liv, karriär och tillväxt.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar