Tillsammans ensam

Mitt bidrag till minnesmärke över president Mauno Koivisto i Lilla parlamentets park är en rumslig och skulptural helhet inriktad på aktivt deltagande, stillhet och meditation bland allmänheten.

Tillsammans ensam


Material: brons, granitstenbeläggning

Mitt bidrag till minnesmärke över president Mauno Koivisto i Lilla parlamentets park är en rumslig och skulptural helhet inriktad på aktivt deltagande, stillhet och meditation bland allmänheten. Man upplever verket ur två olika perspektiv. Sett utifrån refererar dess formspråk till ett sjölandskap. De vågiga skulpturala elementen i en ringformation är i slipad, ljuspatinerad brons. På insidan möter besökaren ett utrymme som ska framkalla stillhet och uppmuntra till kontemplation. Dess centrum kompletteras av en fontän, sittplatser och en ensam tall. Tre av de skulpturala elementen har invändigt graverats med president Koivistos tankar och aforismer. 

Observationsbild av verket:

Tre av de skulpturala elementen har invändigt graverats med president Koivistos tankar och aforismer. 

Tre av de skulpturala elementen har invändigt graverats med president Koivistos tankar och aforismer. 
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar