Tårträd

I mitt verk lyfter jag fram Mauno Koivistos orubbliga och starka karaktär, som även älskade tystheten, och lugnet. Tårträd är ett verk som består av ett vattenelement och en björk tillverkad i rostfritt stål. Björkens blad har skurits med plasmaskärare och trädet har svetsats och smitts till sin nuvarande form. Vattenelementet är en rund bassäng där trädet stiger upp från botten. Själva trädet är en fontän. Den stadiga metallbjörken i mitt verk har en polerad yta så att man kan se sin egen spegelbild. Jag vill att trädet skall återspegla sin miljö, så att det återspeglar att man kan identifiera sig med presidenten.

Tårträd


Material: stål

I mitt verk lyfter jag fram Mauno Koivistos orubbliga och starka karaktär, som även älskade tystheten, och lugnet. Tårträd är ett verk som består av ett vattenelement och en björk tillverkad i rostfritt stål. Björkens blad har skurits med plasmaskärare och trädet har svetsats och smitts till sin nuvarande form. Vattenelementet är en rund bassäng där trädet stiger upp från botten. Själva trädet är en fontän. Den stadiga metallbjörken i mitt verk har en polerad yta så att man kan se sin egen spegelbild. Jag vill att trädet skall återspegla sin miljö, så att det återspeglar att man kan identifiera sig med presidenten.

Observationsbild av verket:

Tårträd är ett verk som består av ett vattenelement och en björk tillverkad i rostfritt stål.

Tårträd är ett verk som består av ett vattenelement och en björk tillverkad i rostfritt stål.
Utsprång av verket:
snittritningar.

Utsprång av verket:
snittritningar