Tänkare

Mauno Koivisto var språkligt begåvad och skrev passionerat. Koivisto utvecklade ett eget språk som var rikt och personligt. Han valde sina ord omsorgsfullt och tänkandet var originellt.

Tänkare


Material: stål

Mauno Koivisto var språkligt begåvad och skrev passionerat. Koivisto utvecklade ett eget språk som var rikt och personligt. Han valde sina ord omsorgsfullt och tänkandet var originellt. Han talade i jag-form och gärna monologer som man behövde en lyssnare till. Den breda allmänheten kallade Koivistos sätt att tala för att fundera och det uppskattades. Det var viktigt att lyfta fram det subjektiva perspektivet i olika sammanhang. Mauno Koivistos underskrift är subjektiv. Den är enkel och stark i sin personlighet. Mauno Koivistos underskrift har kopierats noggrant från hans underskrift som 60-åring. Underskriften är 10 meter lång och 3,3 meter hög.

Observationsbild av verket:

Mauno Koivistos underskrift har kopierats noggrant från hans underskrift som 60-åring. Underskriften är 10 meter lång och 3,3 meter hög.

Mauno Koivistos underskrift har kopierats noggrant från hans underskrift som 60-åring. Underskriften är 10 meter lång och 3,3 meter hög.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar