Stubbe av ansvar

Stubbe av ansvar - Verket utgörs av en björkstam som spruckit i en storm och som består av formgjutet gjutjärn, dekorationer i bladguld samt ett ljuselement som placerats inuti metallen.

Stubbe av ansvar


Material: metall, bladguld

Verket utgörs av en björkstam som spruckit i en storm och som består av formgjutet gjutjärn, dekorationer i bladguld samt ett ljuselement som placerats inuti metallen. Verket har inspirerats av president Sauli Niinistös minnestal över president Mauno Koivisto, då han nämner att Koivisto var den sista finska presidenten som deltog i krigen och återuppbyggnaden av Finland efter krigen. Formen på det gamla trädet som fällts av stormen avspeglar naturlighet och presidentens respektabla ålder när han avled.

Observationsbild av verket:

Verket har inspirerats av president Sauli Niinistös minnestal över president Mauno Koivisto, då han nämner att Koivisto var den sista finska presidenten som deltog i krigen och återuppbyggnaden av Finland efter krigen.

Observationsbild av verket: Stubbe av ansvar
Stubbe av ansvar - snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar