Stenig väg

Formen på minnesmärkets huvudtema, den höga statyn, visar president Koivisto som jag minns honom, som en stel och något krökt figur.

Stenig väg


Material: röd granit, stål

Formen på minnesmärkets huvudtema, den höga statyn, visar president Koivisto som jag minns honom, som en stel och något krökt figur. Den andra associationen är en väg i sten som leder uppåt och breddas. Statyn växer ur en grovhuggen sten som illustrerar det svåra utgångsläge som Mauno Koivisto kämpade sig upp ifrån. Den röda graniten framhäver också på ett finkänsligt sätt Koivistos arbetarklassbakgrund och passar in i materialen i omgivningen. Minnesmärket omfattar ett tvådelat så kallat ceremoniområde med vattenmotiv, en statysockel av styckad granit samt en huvudskulptur av granit på vilken man fäst Mauno Koivistos ansikte och hand gjutna i syrafast stål.

Observationsbild av verket:
Statyn växer ur en grovhuggen sten som illustrerar det svåra utgångsläge som Mauno Koivisto kämpade sig upp ifrån.

Observationsbild av verket:
Statyn växer ur en grovhuggen sten som illustrerar det svåra utgångsläge som Mauno Koivisto kämpade sig upp ifrån.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar