Stark genom livets cykler

Verket uttrycker den finska mannens rakryggade hållning och inre tysta kraft, som med åldern och erfarenheten växer till en stark och ihärdig viljestyrka.

Stark genom livets cykler


Material: diapas, brons, stål, granit

Verket uttrycker den finska mannens rakryggade hållning och inre tysta kraft, som med åldern och erfarenheten växer till en stark och ihärdig viljestyrka. Stenens hållfasthet jämförs med förvissningen om tankarnas kraft och förståelsen av livets mångsidiga strömmar och föränderliga händelser. I livets ådror, i vishetens ådror, ackumuleras med årens lopp ett oändligt lager av information och under livets resa uppnår man en säkerhet om sin egen uppgift och mod att fatta beslut. Landets gemensamma ärenden – problem – kräver en stark vilja och snabba beslut. Å andra sidan kräver gemensamma problem ibland flexibilitet och samarbete. 

Observationsbild av verket:

Stenens hållfasthet jämförs med förvissningen om tankarnas kraft och förståelsen av livets mångsidiga strömmar och föränderliga händelser.

Stenens hållfasthet jämförs med förvissningen om tankarnas kraft och förståelsen av livets mångsidiga strömmar och föränderliga händelser.
Utsprång av verket: snittritningar

Utsprång av verket: snittritningar