Ställning och karaktär

Öppen – sluten, fast i marken – lyfter från marken, medveten om fakta – högtflygande filosofisk, smälter in i miljön – avgränsar det egna utrymmet, bro – port, lika stor som en människa – passar på den aktuella platsen, måttlighet – betydelsefullhet.

Ställning och karaktär


Material: cortenstål

Öppen – sluten, fast i marken – lyfter från marken, medveten om fakta – högtflygande filosofisk, smälter in i miljön – avgränsar det egna utrymmet, bro – port, lika stor som en människa – passar på den aktuella platsen, måttlighet – betydelsefullhet.
Inbjudande – djupgående. Det finns två likadana exemplar av Ställning och karaktär, den ena med dolda socklar som lyfter från marken och den andra fast i marken – utrymmet mellan exemplaren är verkets anda. Verket tillverkas av cortenstål och installeras på platsen för fontänen, stödkonstruktionen av betong under marken stenläggs.

Observationsbild av verket:
Det finns två likadana exemplar av Ställning och karaktär, den ena med dolda socklar som lyfter från marken och den andra fast i marken – utrymmet mellan exemplaren är verkets anda.

Observationsbild av verket:
Det finns två likadana exemplar av Ställning och karaktär, den ena med dolda socklar som lyfter från marken och den andra fast i marken – utrymmet mellan exemplaren är verkets anda.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar