Snirkel

Verket är i svart diabas från Övre Savolax, en svart djupbergart som är hård och i en jämn nyans. Verkets storlek och dimension härrör ur miljön.

Snirkel


Material: diabas

Verket är i svart diabas från Övre Savolax, en svart djupbergart som är hård och i en jämn nyans. Verkets storlek och dimension härrör ur miljön. Jag har velat skapa ett fridfullt och distinkt verk som kan ses från väldigt många olika håll, liksom från den nedre banan. Monolitens mönster har som syfte att lätta på den i allmänhet ganska stela uppsättningen presidentstatyer. Historiskt sett har man i Finland brutit och tillverkat ganska många monoliter och obelisker, men mig veterligen aldrig för finländare.

Observationsbild av verket:

Verket är i svart diabas från Övre Savolax, en svart djupbergart som är hård och i en jämn nyans. 

Verket är i svart diabas från Övre Savolax, en svart djupbergart som är hård och i en jämn nyans. 
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar