Självständighet och internationalism

Delarna i verket symboliserar Finlands utrikespolitik och diplomatiska ställning mellan öst och väst under Mauno Koivistos presidentskap.

Självständighet och internationalism


Material: granit

Delarna i verket symboliserar Finlands utrikespolitik och diplomatiska ställning mellan öst och väst under Mauno Koivistos presidentskap. Verkets största stenpåle representerar Finland, och dörröppningen symboliserar öppenheten inför den förändring som berör Finland och hela Europa. De vågräta stenpålarna symboliserar Mauno Koivistos internationella relationer. Verket kommer att placeras så att de vågräta kompasslinjerna i vågorna går i riktning mot öst och väst. Materialvalet i verket, finsk granit, framhäver verkets finskhet.

Observationsbild av verket:
Delarna i verket symboliserar Finlands utrikespolitik och diplomatiska ställning mellan öst och väst under Mauno Koivistos presidentskap.

Delarna i verket symboliserar Finlands utrikespolitik och diplomatiska ställning mellan öst och väst under Mauno Koivistos presidentskap.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar