Rörelse (förslag 1)

Rörelse är ett högt konstverk. Det står för sig självt i norra delen av tävlingsområdet. Det särskiljer sig från omgivningen samtidigt som det skapar struktur till den.

Rörelse


Material: aluminium, diabas

Rörelse är ett högt konstverk. Det står för sig självt i norra delen av tävlingsområdet. Det särskiljer sig från omgivningen samtidigt som det skapar struktur till den. I bidraget reser sig en aluminiumstolpe mellan två låga stenar. Mauno Koivistos bernsteinska tanke: det är inte målet utan rörelsen som är viktig. I vågrörelsen går rörelsen framåt. Dess effekt bevaras och sprids även om den ursprungliga källan dämpas. I verket har vågrörelsen stannat upp och ställts upp.

Observationsbild av verket: Mauno Koivistos bernsteinska tanke: det är inte målet utan rörelsen som är viktig.

Observationsbild av verket: Mauno Koivistos bernsteinska tanke: det är inte målet utan rörelsen som är viktig.
Utsprång av verket:
snittritning

Utsprång av verket:
snittritning