Rörelse (förslag 2)

Verket beskriver Koivistos livscykel, som gick uppåt med olika vändpunkter längs vägen.

Rörelse


Material: röd granit

Verket beskriver Koivistos livscykel, som gick uppåt med olika vändpunkter längs vägen. Det främsta materialet i verket är finsk rödgranit. Ytan är huvudsakligen blankpolerad. Då är det bäst att spegla ljuset och omgivningen på ytan. Den mittersta delen av verket består av en glasvägg med vatten som flödar uppifrån på insidan. Vatten är en del av verket eftersom det redan nu finns en springbrunn på platsen. Väggens stomme tillverkas av rostfritt stål och transparent säkerhetsglas. Inne i väggen monteras strålkastare på kanterna av stommen. Särskilt under vintern och den mörka årstiden kan man på så sätt uppnå varierande ljus- och färgeffekter i verket.

Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar