Rigg

Minnesmärket är placerat vid den nuvarande fontänbassängen, eftersom fontänen endast kan användas under delar av året och det därmed är motiverat att avlägsna det.

Rigg


Material: stål, grå granit

Minnesmärket är placerat vid den nuvarande fontänbassängen, eftersom fontänen endast kan användas under delar av året och det därmed är motiverat att avlägsna det. Mauno Henrik Koivisto blev ledare över vårt land från Åbo hamn. Minnesmärket lyfter fram denna utgångspunkt i form av en enkel, konstruktiv skulptur. Mastbommarna är av syrafast stål liksom även de industriellt tillverkade dragstängerna. Verket stiger upp från en sockel i finsk, korshuggen, grå granit som har lyfts upp en aning från markytan. Verket belyses med LED-ljus som är infällda i sockeln.

Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar