Piedestal

Verket avspeglar Mauno Koivistos jordnära natur, han var en folkets man. Koivisto satte inte sig själv på en piedestal eller gjorde något stort nummer av sig själv.

Piedestal


Material: röd granit

Verket avspeglar Mauno Koivistos jordnära natur, han var en folkets man. Koivisto satte inte sig själv på en piedestal eller gjorde något stort nummer av sig själv. I verket har den piedestal som berömda män normalt har lyfts upp på sänkts till marknivå och spridit sig till ett stort område. Verkets flacka form och stora yta skapar ett stabilt intryck av en berghäll.  Verket är en sten i stort format och har en svagt stigande kullig cirkelform. Diametern är 10 meter, det högsta partiet i mitten är cirka 25 cm högt. Formen sjunker från mitten mot kanterna på ett sömlöst sätt. Kullen ligger delvis ovanpå den sandade vägen som går genom parken, i skuggan av körsbärsträden. 

Observationsbild av verket:
Verkets flacka form och stora yta skapar ett stabilt intryck av en berghäll.

Observationsbild av verket:
Verkets flacka form och stora yta skapar ett stabilt intryck av en berghäll.
Piedestal. Utsprång av verket: snittritningar.

Utsprång av verket:
snittritningar