Parlamentarism

Verket består av en bottenform, stenläggning, ett rundat område, där 13 stolpar reser sig vinkelrätt för att symbolisera president Mauno Koivistos presidentår.

Parlamentarism


Material: stål

Verket består av en bottenform, stenläggning, ett rundat område, där 13 stolpar reser sig vinkelrätt för att symbolisera president Mauno Koivistos presidentår. 12 stycken. Idén är att illustrera parlamentarismen med ett rumsligt verk där varje åskådare upplever sig vara jämbördig. Verket är på sätt och vis genomskinligt, stolparna är lika höga, något speglande trekantiga stolpar i olika vinklar, som kan ses av betraktaren själv antingen utanför verket eller när hen rör sig inuti verket, på så sätt har verket en immateriell karaktär när den återspeglar miljön, människor, färger och trafik.

Observationsbild av verket:

Idén är att illustrera parlamentarismen med ett rumsligt verk där varje åskådare upplever sig vara jämbördig.

Idén är att illustrera parlamentarismen med ett rumsligt verk där varje åskådare upplever sig vara jämbördig.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar