Och bollen

Mauno Henrik Koivistos livsverk avspeglas i de geometriskt enkla stenarna. Verket kulminerar i presidentens stav, som är slutet på hans arbete för rikets bästa.

Och bollen


Material: vit marmor, röd granit, svart gabbro

Mauno Henrik Koivistos livsverk avspeglas i de geometriskt enkla stenarna. Verket kulminerar i presidentens stav, som är slutet på hans arbete för rikets bästa. Den runda stenen är i vit marmor, alltså ett ädelt material. Sockeln, som reser sig något över marknivån, är i korshuggen röd granit från Tövsala, de övriga stenarna är i polerad, svart gabbro. Verket har placerats på en central plats på tävlingsområdet, det vill säga vid fontänen. Verket belyses utifrån med belysningsstolpar. 

Observationsbild av verket:

Mauno Henrik Koivistos livsverk avspeglas i de geometriskt enkla stenarna.

Verket har placerats på en central plats på tävlingsområdet, det vill säga vid fontänen. Verket belyses utifrån med belysningsstolpar.
Utsprång av verket: snittritningar

Utsprång av verket: snittritningar