Nemus

Tävlingsbidraget "Nemus", vars namn på det antika romerska latinet är "skogsdunge" och ”helig lund” syftar på tävlingsbidragets historiska och klassicistiska dimensioner.

Nemus


Material: granit, björk, natursten

Tävlingsbidraget ”Nemus”, vars namn på det antika romerska latinet är ”skogsdunge” och ”helig lund” syftar på tävlingsbidragets historiska och klassicistiska dimensioner. Det består av fyra huvudelement: en konstruktion i form av en fontänbassäng – ett monument i form av en korskluven pyramid, en cirkel bestående av nio planterade björkar omgiven av ett fontänmonument i form av en korskluven pyramid mitt på torget; teckningsskrift med metalliska (brons) lösa bokstäver som är fästa på stenmuren som omger den norra delen av parken, de tre parkgångarna som leder fram till parken kantas av 93 naturstenar.

Observationsbild av verket:

Tävlingsbidraget ”Nemus”, vars namn på det antika romerska latinet är ”skogsdunge” och ”helig lund” syftar på tävlingsbidragets historiska och klassicistiska dimensioner.

Tävlingsbidraget "Nemus", vars namn på det antika romerska latinet är "skogsdunge" och ”helig lund” syftar på tävlingsbidragets historiska och klassicistiska dimensioner.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar