Naturlandskap

Minnesmärket är till stilen som statyer som illustrerar vanliga människor i Finland. Det försöker inte stå över alla andra.

Naturlandskap


Material: brons, grå sten

Minnesmärket är till stilen som statyer som illustrerar vanliga människor i Finland. Det försöker inte stå över alla andra. På båda sidor syns vidsträckta landskap med åkrar, skogar, sjöar och hus, över vilka flaggor vajar. När jag arbetade med det här projektet tänkte jag på manusförfattaren, konstnären och poeten Tonino Guerras ord ”den finaste musiken är ljudet av regn – eller helt enkelt bara livet”. Ett kärnfullt och poetiskt ord som illustrerar den finska själen har ett nära samband med ordet födelseland: Naturlandskap.