Motvikt

Utgångspunkten för minnesmärket är president Mauno Koivistos värderingar, som har påverkats av olika skeden i hans liv.

Motvikt


Material: brons, trä, stål

Utgångspunkten för minnesmärket är president Mauno Koivistos värderingar, som har påverkats av olika skeden i hans liv. I minnesmärket fungerar två figurer som motvikt till varandra på vägen mot folkstyre. Verkets huvudfigur är den identifierbara bronsskulpturen av Mauno Koivisto i ungefär skala 1:1. Skalan visar Koivisto som ”hela folkets president”. Åldern och den mörka kostymen är från presidentperioden. Den andra figuren är en träskulptur som föreställer ett cirka 10-årigt barn ungefär i skala 1:1. Den är en påminnelse om idén om jämlikhet i vår välfärdsstat, som är avsedd att skapa förutsättningar för alla att påverka det egna samhället oberoende av bakgrund.  Figurernas blickar är riktade mot riksdagshuset.

Observationsbild av verket:

I minnesmärket fungerar två figurer som motvikt till varandra på vägen mot folkstyre

I minnesmärket fungerar två figurer som motvikt till varandra på vägen mot folkstyre
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar