Med på många fronter

Monumentbidraget är en spiralformad illustration av ett mångsidigt liv placerad ovanpå en hög stenhäll i polerad röd granit, som kan belysas underifrån med färgat ljus, särskilt vintertid.

Med på många fronter


Material: stål, granit

Monumentbidraget är en spiralformad illustration av ett mångsidigt liv placerad ovanpå en hög stenhäll i polerad röd granit, som kan belysas underifrån med färgat ljus, särskilt vintertid. Hela folkets presidents närhet har beaktats för att glädja oss förbipasserande genom att skulpturen placeras i korsningen mellan parkens gångvägar. Från fönstren i Lilla parlamentet kan man se skulpturen snett uppifrån.  Mitt bidrag visar att Mauno Koivisto har varit med på många fronter under sin livstid. Mångsidigheten och livets gång i sin rikedom bidrog till att välja både formspråk och min signatur till skulpturen.

Observationsbild av verket:

Mitt bidrag visar att Mauno Koivisto har varit med på många fronter under sin livstid. Mångsidigheten och livets gång i sin rikedom bidrog till att välja både formspråk och min signatur till skulpturen. 

Mitt bidrag visar att Mauno Koivisto har varit med på många fronter under sin livstid. Mångsidigheten och livets gång i sin rikedom bidrog till att välja både formspråk och min signatur till skulpturen. 
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar