Manu genom barnets ögon

Mitt tävlingsbidrag är ett verk av Koivisto som precis har fått makten med en 7-årings ögon.

Manu genom barnets ögon


Material: granit

Mitt tävlingsbidrag är ett verk av Koivisto som precis har fått makten med en 7-årings ögon. Utgångspunkten är de teckningar jag gjorde av Mauno Koivisto år 1982, då han valdes till president. Mitt förslag är en representation av Koivisto, som just har kommit till makten, med ett barns ögon. Graniten som används som material för skulpturen återspeglar Koivistos stabilitet som president. Teckningen som huggits in i stenen kommer fram genom ljus och skugga och verket ser lite annorlunda ut i ett annat ljus. Verkets skugga och de identifierbara bladen kastas över olika delar av verket beroende på ljuset. Verket lyfts inte upp på en sockel utan ser ut att vila på gräset. Det understryker hur Koivisto stod med båda fötterna på jorden som president. Sockeln görs osynlig under parkens gräsmatta.

Observationsbild av verket:

Mitt tävlingsbidrag är ett verk av Koivisto som precis har fått makten med en 7-årings ögon.

Mitt tävlingsbidrag är ett verk av Koivisto som precis har fått makten med en 7-årings ögon.
Utsprång av verket: snittritningar

Utsprång av verket: snittritningar