Makt och ansvar

Idéutkastet ger uttryck för statsmannen Mauno Koivisto och hans livsverk som Finlands president. Utkastet ger också uttryck för det finska folket som ett block, just i Mauno Koivisto och hans särskilt uppskattade syn på parlamentarism och demokrati.

Makt och ansvar


Material: brons, granit

Idéutkastet ger uttryck för statsmannen Mauno Koivisto och hans livsverk som Finlands president. Utkastet ger också uttryck för det finska folket som ett block, just i Mauno Koivisto och hans särskilt uppskattade syn på parlamentarism och demokrati.

Minnesmärket bygger också till stor del på kontinuerlig andlig tillväxt och rörelse.

Statsmannen Koivisto i idéutkastet är liksom ständigt ”vaken” och bär ansvaret för Finlands folk samt för rörelse och kontinuitet, särskilt med betoning på parlamentarism, det vill säga det finska folket i form av ett block i utkastet och med respekt för demokratin.

Observationsbild av verket: Idéutkastet ger uttryck för statsmannen Mauno Koivisto och hans livsverk som Finlands president.

Observationsbild av verket: Idéutkastet ger uttryck för statsmannen Mauno Koivisto och hans livsverk som Finlands president.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar