Lots

I ytorna på bronsskulpturen upprepas äkta texturer som återgetts genom naturformar: i bågen ovan jord fåror och årsringar som slipats av istiden på rundhällen i Ingå och grenverket under jorden barken på vårt nationalträd vårtbjörken.

Lots


Material: brons

I ytorna på bronsskulpturen upprepas äkta texturer som återgetts genom naturformar: i bågen ovan jord fåror och årsringar som slipats av istiden på rundhällen i Ingå och grenverket under jorden barken på vårt nationalträd vårtbjörken. I den fårade bågen kan man se ett långt liv, äktenskap och karriär; men också en låg profil, en folkets man som är lätt att närma sig och som inte framhäver sig själv.
När man närmar sig verket avslöjas en mångformad arm av grenar av björk under ett lock av glas. På grenarna kan man se såväl barndomens lättsamhet som livets plikter. Allt bärs av ljuset och vattnet som flödar nedanför. Det är ingen dånande flod utan en målmedveten rörelse med en tydlig riktning.

Observationsbild av verket:

När man närmar sig verket avslöjas en mångformad arm av grenar av björk under ett lock av glas. På grenarna kan man se såväl barndomens lättsamhet som livets plikter.

När man närmar sig verket avslöjas en mångformad arm av grenar av björk under ett lock av glas. På grenarna kan man se såväl barndomens lättsamhet som livets plikter.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar