Livscykel

Idéutkastets sockel, dess speciella form och kraftiga "kant" avspeglar redan som utgångspunkt de särskilda egenskaper som vi fått i arv av Mauno Koivisto, det intellektuella kapital och den vision som möjliggjorde statsmannens betydelsefulla livscykel.

Livscykel


Material: brons, diapas

Idéutkastets sockel, dess speciella form och kraftiga ”kant” avspeglar redan som utgångspunkt de särskilda egenskaper som vi fått i arv av Mauno Koivisto, det intellektuella kapital och den vision som möjliggjorde statsmannens betydelsefulla livscykel. Kanten är som en prolog till en statsmans livscykel. Utkastet är inte en abstrakt skulptur, utan ett minnesmärke som vittnar om det organiska med livscykeln för den karismatiska, ansvarsfulla statsmannen, som betonar parlamentet och demokratin.

Observationsbild av verket:
Utkastet är inte en abstrakt skulptur, utan ett minnesmärke som vittnar om det organiska med livscykeln för den karismatiska, ansvarsfulla statsmannen, som betonar parlamentet och demokratin.

Observationsbild av verket:
Utkastet är inte en abstrakt skulptur, utan ett minnesmärke som vittnar om det organiska med livscykeln för den karismatiska, ansvarsfulla statsmannen, som betonar parlamentet och demokratin.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar