Livets libretto

President Mauno Koivistos minnesmärke kan inte bara ha en fasad i en riktning, varken mentalt eller på denna krävande plats. Fasaden måste gå i alla riktningar, den måste vara öppen och demokratisk.

Livets libretto


Material: brons, granit

President Mauno Koivistos minnesmärke kan inte bara ha en fasad i en riktning, varken mentalt eller på denna krävande plats. Fasaden måste gå i alla riktningar, den måste vara öppen och demokratisk.

I ”Livets libretto” såg jag det redan som en utgångspunkt. Idéutkastet ”Livets libretto” är ett filosofiskt och symboliskt manus och ett utkast till minnesmärke över Mauno Koivisto som person och hans livsverk.

”Livets libretto” är en symbolisk syn på Mauno Koivistos livskapital, dess utgångspunkter, hållbarhet, målmedvetenhet och finskhet, precis som urberget.

Observationsbild av verket:
”Livets libretto” är en symbolisk syn på Mauno Koivistos livskapital, dess utgångspunkter, hållbarhet, målmedvetenhet och finskhet, precis som urberget. 

Observationsbild av verket:
"Livets libretto" är en symbolisk syn på Mauno Koivistos livskapital, dess utgångspunkter, hållbarhet, målmedvetenhet och finskhet, precis som urberget. 
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar