Låt oss fundera

Man kan närma sig verket från många olika håll och på trapporna kan man träffas, "fundera" och framföra medborgaråsikter. Det monumentala med verket lyfter fram Koivistos unika livscykel från arbetarklass till Finlands president, genom flitigt arbete och studier – ett steg i taget uppför trappan.

Låt oss fundera


Material: granit

Man kan närma sig verket från många olika håll och på trapporna kan man träffas, ”fundera” och framföra medborgaråsikter. Det monumentala med verket lyfter fram Koivistos unika livscykel från arbetarklass till Finlands president, genom flitigt arbete och studier – ett steg i taget uppför trappan. De 6 trappstegen illustrerar också de år som presidenten var i tjänst. Sten som material avspeglar Koivistos målmedvetna, pedantiska karaktär. De två bänkarna längt upp på trappan symboliserar Mauno och Tellervo Koivistos gemensamma resa och påverkan på toppen av samhället. Verkets högsta höjd är 243 cm, vilket motsvarar höjden på ett volleybollnät.

Observationsbild av verket:
Sten som material avspeglar Koivistos målmedvetna, pedantiska karaktär. De två bänkarna längt upp på trappan symboliserar Mauno och Tellervo Koivistos gemensamma resa och påverkan på toppen av samhället.

Observationsbild av verket:
Sten som material avspeglar Koivistos målmedvetna, pedantiska karaktär. De två bänkarna längt upp på trappan symboliserar Mauno och Tellervo Koivistos gemensamma resa och påverkan på toppen av samhället.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar