Kurs

Ytterkanten på skulpturen har patinerats i stormarna i vår historia. Det tunga, målade fartygsstålet med infattningar och svetsfogar påminner om vardagligt arbete, hantverk och det konkreta.

Kurs


Material: stål

Ytterkanten på skulpturen har patinerats i stormarna i vår historia. Det tunga, målade fartygsstålet med infattningar och svetsfogar påminner om vardagligt arbete, hantverk och det konkreta. Den släta, ogenomskinliga glänsande ytan återspeglar å sin sida kunskapens och bildningens ljus, det andliga ljuset, hoppfullhet och framtidstro. Samma element som kompletterar varandra är starkt närvarande i Koivistos liv och person. Kopplingen till parken är organisk: KURS tar ansvar för utrymmet och för på ett naturligt sätt även en dialog med formerna och materialen i den miljö där det är byggt.

Observationsbild av verket:
Det tunga, målade fartygsstålet med infattningar och svetsfogar påminner om vardagligt arbete, hantverk och det konkreta.

Observationsbild av verket:
Det tunga, målade fartygsstålet med infattningar och svetsfogar påminner om vardagligt arbete, hantverk och det konkreta.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar