Kontrollerad övergång

President Koivistos två mandatperioder var exceptionella. Järnridån som hade delat världen öppnades. Även i Europa utkämpades krig, gamla maktstrukturer föll och nationalstaternas gränser ritades om.

Kontrollerad övergång


Material: granit, eloxerat aluminium

President Koivistos två mandatperioder var exceptionella. Järnridån som hade delat världen öppnades. Även i Europa utkämpades krig, gamla maktstrukturer föll och nationalstaternas gränser ritades om. Finland närmade sig Europeiska gemenskapen. Minnesmärket är byggt i granit – ”Funderingstrappan”, som symboliserar Mauno Koivistos långvariga, uppåtgående karriär, och en skulptur på den övre plattan. Den 4,1 m höga skulpturen i två delar av eloxerat aluminium speglar presidentens ämbetsperioder och ger uttryck för den resliga Mauno Koivisto.

Observationsbild av verket:
Den 4,1 m höga skulpturen i två delar av eloxerat aluminium speglar presidentens ämbetsperioder och ger uttryck för den resliga Mauno Koivisto.

Observationsbild av verket:
Den 4,1 m höga skulpturen i två delar av eloxerat aluminium speglar presidentens ämbetsperioder och ger uttryck för den resliga Mauno Koivisto.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar