Kontakt

Verket består av tio aspträd som gjuts in i brons, vars grenar har skurits ned för att avgränsa utrymmet till den klippliknande formen som är arketypisk för ett minnesmärke.

Kontakt


Material: brons

Verket består av tio aspträd som gjuts in i brons, vars grenar har skurits ned för att avgränsa utrymmet till den klippliknande formen som är arketypisk för ett minnesmärke. I trädgrenarna finns det små knoppar som ännu inte slagit ut. Vid ett av såren finns en varm hand i brons som inbjuder till handskakning. Handen ger en symbolisk möjlighet att skaka hand med president Koivisto via verket, men dess betydelse i verket kan också tolkas på en mer allmän nivå. Handskakning som gest är mänskligt och jämlikt och symboliserar överenskommelse och samförstånd. Man kan tänka att träden representerar tidsmässig kontinuitet eller beständighet.

Observationsbild av verket:
Man kan tänka att träden representerar tidsmässig kontinuitet eller beständighet.

Observationsbild av verket:
Man kan tänka att träden representerar tidsmässig kontinuitet eller beständighet.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar