Kairos-tid

"Man ska inte röra vid en fjärils vingar, den förlorar sitt skimmer och det som blir kvar på fingrarna är grått damm". Det citatet använde Mauno Koivisto som ung kulturkritiker.

Kairos-tid


Material: brons, stål

”Man ska inte röra vid en fjärils vingar, den förlorar sitt skimmer och det som blir kvar på fingrarna är grått damm”. Det citatet använde Mauno Koivisto som ung kulturkritiker. Fjärilens vinge är också en symbol för en liten händelse eller ett ögonblick som kan förändra världen. Kairos är ett tidsbegrepp i antikens grekiska kultur och senare i den kristna teologin. Med det avses ett strategiskt ögonblick i tiden, en möjlighet eller en händelse som leder till en stor förändring i historiens gång. En annan tanke med verket är hur Mauno Koivisto, som upplevde kriget i sin ungdom, kom långt inom den vetenskapliga världen och nådde toppen inom politiken. En viktig del av skulpturen är också dess spegling och det reflekterande utrymmet mellan skivytorna. De polerade ytorna reflekterar omgivningen och molnens rörelse.

Observationsbild av verket:

Kairos är ett tidsbegrepp i antikens grekiska kultur och senare i den kristna teologin.

Kairos är ett tidsbegrepp i antikens grekiska kultur och senare i den kristna teologin.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar