Järnvägsspår till hamnen

Järnvägsspår till hamnen är ett mångskiftande och tidlöst verk i två delar tillverkat av stål, som hedrar minnet av vår framlidne president Mauno Koivisto. Verkets formspråk utgår från president Koivistos pyramidjämförelse.

Järnvägsspår till hamnen


Material: stål

Järnvägsspår till hamnen är ett mångskiftande och tidlöst verk i två delar tillverkat av stål, som hedrar minnet av vår framlidne president Mauno Koivisto. Verkets formspråk utgår från president Koivistos pyramidjämförelse. I sin enklaste form består monumentet av två separata trianglar, siluetter av en pyramid, runt och mellan vilka man kan gå. I verket kan man se president Koivistos två presidentperioder och två Koivisto. Järnvägsspår till hamnen är i ett tydligt monumentalt och konstnärligt kontinuum till de tidigare minnesmärkena av republiken Finlands presidenter.

Observationsbild av verket:

I verket kan man se president Koivistos två presidentperioder och två Koivisto.

I verket kan man se president Koivistos två presidentperioder och två Koivisto.
Utsprång av verket: snittritningar

Utsprång av verket: snittritningar