Information om tävlingen

Presidentti Mauno Koivisto. Valokuva: Sotamuseo/Puolustusvoimat
President Mauno Koivisto
Foto: Sotamuseo/Puolustusvoimat

Tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Det har ordnats en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Tävlingen arrangerades av en kommitté som statsrådets kansli tillsatte i december 2019 och det är statsrådets kansli som svarar för att genomföra projektet.

Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leds av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjöd in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen. Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.

Republiken Finlands alla tidigare presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena har överlåtits till Helsingfors stad och de finns i Helsingfors. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition. 

Fristen för att lämna in tävlingsbidrag gick ut den 15 april 2021. Sammanlagt godkändes 110 inlämnade förslag. Resultaten av tävlingen offentliggjordes den 1 september 2021.


Tävlingsjuryn 

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto med följande medlemmar:

  • Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande)
  • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande)
  • Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet
  • Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
  • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
  • Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad
  • Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

  • Kaarina Kaikkonen, skulptör
  • Antti Tanttu, bildkonstnärSekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro och ledande sakkunnig Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland. 

På denna webbplats presenteras alla 110 godkända förslag till verk. 

Information om prisbelönta verk

Tävlingen om ett minnesmärke över president Koivisto

Tävlingsjuryns utlåtanden (LÄNK till PDF)

 


Ytterligare information 

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen,
ledande sakkunnig, statsrådets kansli

tiina-kaisa.laakso-liukkonen@gov.fi
050 329 4283