Ideströmning (cigarrtrappan)

Ett minnesmärke över Mauno Koivistos principer, som skulpturen uttrycker i form av en andaktsfull plats som i sin öppenhet främjar jämlikhet och socialt umgänge.Verket återspeglar hans djupa tänkande, starka värderingar och folklighet genom att ge människor utrymme att fundera. 

Ideströmning (cigarrtrappan)


Material: stål, glastegel

Ett minnesmärke över Mauno Koivistos principer, som skulpturen uttrycker i form av en andaktsfull plats som i sin öppenhet främjar jämlikhet och socialt umgänge.Verket återspeglar hans djupa tänkande, starka värderingar och folklighet genom att ge människor utrymme att fundera. Som minnesmärke begränsar sig verket inte till ett föremål eller en presentation, utan ger beslutsfattarna och medborgarna möjlighet att varva ner och spegla sina egna tankar och sin miljö inom ramen för ett filosofiskt förhållningssätt. Genom att kombinera det stabila och starka stålet, som dock är lätt att närma sig i sin anspråkslöshet, med vattnets och glasets eteriska väsen lyfter minnesmärket fram Koivistos karaktärsdrag och orubbliga ideal.

Observationsbild av verket:

Som minnesmärke begränsar sig verket inte till ett föremål eller en presentation, utan ger beslutsfattarna och medborgarna möjlighet att varva ner och spegla sina egna tankar och sin miljö inom ramen för ett filosofiskt förhållningssätt.

Som minnesmärke begränsar sig verket inte till ett föremål eller en presentation, utan ger beslutsfattarna och medborgarna möjlighet att varva ner och spegla sina egna tankar och sin miljö inom ramen för ett filosofiskt förhållningssätt.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar