Hörnstenar

Hörnstenar, grundelement, grunden man bygger på. Som president var Koivisto en nybyggare, han försökte definiera och omdefiniera presidentens uppgift, decentralisera makten.

Hörnstenar


Material: röd granit

Hörnstenar, grundelement, grunden man bygger på. Som president var Koivisto en nybyggare, han försökte definiera och omdefiniera presidentens uppgift, decentralisera makten. Han skulle fungera som en slags grund, som en hörnsten i samhällsbygget och samtidigt lämna utrymme även för andra att delta i det gemensamma byggandet. Koivistos bakgrund var anspråkslös. Han var också krigsveteran, vilket också avspeglas i verkets frontmannaliknande yta. Verkets höga element beskriver två hörn i huset, golvets grundyta är som i ett frontmannahus. Grunden och hörnstenarna är på plats, byggnadsarbetet kan börja. 

Observationsbild av verket:
Verkets höga element beskriver två hörn i huset, golvets grundyta är som i ett frontmannahus.

Observationsbild av verket:
Verkets höga element beskriver två hörn i huset, golvets grundyta är som i ett frontmannahus.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar