Horisont

Minnesmärket över president Mauno Koivisto består av tre olika element: en bronsfigur, en natursten och en båge i rostfritt stål som påminner om fören på en båt.

Horisont


Material: brons, natursten, stål

Minnesmärket över president Mauno Koivisto består av tre olika element: en bronsfigur, en natursten och en båge i rostfritt stål som påminner om fören på en båt. Minnesmärkets underrede är gjutet i betong med en naturstensplatta ovanpå. Ovanpå stenplattan finns en natursten som bronsfiguren stöder sig på. Bakom naturstenen reser sig en 2,5 m hög stålbåge som viks i horisontell form. Den stigande bågens form avspeglar president Koivistos karriärutveckling från fattiga förhållanden ända fram till att han blev presidenten, medan bågens horisontella form avspeglar president Koivistos mångsidighet.

Observationsbild av verket:
Den stigande bågens form avspeglar president Koivistos karriärutveckling från fattiga förhållanden ända fram till att han blev presidenten, medan bågens horisontella form avspeglar president Koivistos mångsidighet.

Observationsbild av verket:
Den stigande bågens form avspeglar president Koivistos karriärutveckling från fattiga förhållanden ända fram till att han blev presidenten, medan bågens horisontella form avspeglar president Koivistos mångsidighet.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar