Han har bollen

Mauno Koivistos livscykel sammanfattas i ljusverket "Han har bollen".

Han har bollen


Material: granit, stål

Mauno Koivistos livscykel sammanfattas i ljusverket ”Han har bollen”. Koivistos milstolpar och starka erfarenheter från krigsskådeplatser för honom till politikens rampljus via hamnen. Den upplysta bollen i verket beskriver det grundläggande arbetet, att han hade goda kontakter i alla riktningar. I figuren i verket kan någon se hamnkonstruktioner/ett starkt och dominerande grepp vid hantering av ärenden/hans hobby volleyboll/honom som en kraft som förenar och försonar mellan två stormakter med goda personrelationer. Den belysta sockeln i granit visar på en stark självkänsla. Verket är modernt men respekterar samtidigt traditioner. Verket som helhet erbjuder människor en möjlighet att försjunka i en dialog antingen med skulpturen eller i form av ett glatt samtal mellan människor.

Observationsbild av verket:

Verket som helhet erbjuder människor en möjlighet att försjunka i en dialog antingen med skulpturen eller i form av ett glatt samtal mellan människor.

Verket som helhet erbjuder människor en möjlighet att försjunka i en dialog antingen med skulpturen eller i form av ett glatt samtal mellan människor.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar