Hamnkille (som funderar)

Utgångspunkten för verkets form har varit lyftkranarna i hamnen, vars bilder speglas i vattenytan från de höga takstolarna och krusar sig, blänker och blandas samman och skapar en drömlik, gåtfull vy.

Hamnkille (som funderar)


Material: brons

Utgångspunkten för verkets form har varit lyftkranarna i hamnen, vars bilder speglas i vattenytan från de höga takstolarna och krusar sig, blänker och blandas samman och skapar en drömlik, gåtfull vy. Syftet med verket är att beskriva Koivistos personlighet som en särpräglad och gåtfull tänkare och politisk aktör samt att lyfta fram startsträckan i hans karriär mitt i (det mentala) landskapet i den finska hamnindustrin, som var början både på hans akademiska och politiska karriär. Verket påminner om Koivistos fantastiska resa från hamnkille till president, som den första av republikens presidenter i Finland som kom från vänstern.

Observationsbild av verket:

Verket påminner om Koivistos fantastiska resa från hamnkille till president, som den första av republikens presidenter i Finland som kom från vänstern.

Verket påminner om Koivistos fantastiska resa från hamnkille till president, som den första av republikens presidenter i Finland som kom från vänstern.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar