Hållplats

Verket är en exakt kopia av en spårvagnshållplats i Helsingfors och dess plattformar i brons. Den typ av hållplats som var vanligast i Helsingfors under Koivistos dödsår 2017 har stått som modell för hållplatsen.

Hållplats


Material: brons

Verket är en exakt kopia av en spårvagnshållplats i Helsingfors och dess plattformar i brons. Den typ av hållplats som var vanligast i Helsingfors under Koivistos dödsår 2017 har stått som modell för hållplatsen. Utgångspunkten för verket har varit Koivistos vana att ta sig fram med spårvagn i Helsingfors. Kärnan i verket är det vardagliga och vanliga och att lyfta fram dem genom materiell kontrast. Spårvagnshållplatserna i Helsingfors är gjutna av grön plast och stål. Hållplatsen är däremot i brons. Bytet av material skapar en oväntad kombination. Syftet med minnesmärket är att gå från betraktelse till identifiering.

Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar