Fyr

Verket illustrerar president Koivistos livsverk, bland annat spridningen av presidentens makt i demokratisk riktning.

Fyr


Material: svart granit

Verket illustrerar president Koivistos livsverk, bland annat spridningen av presidentens makt i demokratisk riktning. Detta framgår av skulpturens rektangulära utskjutande delar i olika färger. Pelaren tillverkas av svart granit och de rektangulära utskjutande delarna av finska granitarter i olika färger. En del av sockeln görs i svart granit. Skulpturen placeras på platsen för den nuvarande vattenbassängen.

Observationsbild av verket:

Verket illustrerar president Koivistos livsverk, bland annat spridningen av presidentens makt i demokratisk riktning.

Verket illustrerar president Koivistos livsverk, bland annat spridningen av presidentens makt i demokratisk riktning.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar