Fura

Koivisto föddes i en arbetarfamilj. Vid sidan av arbetet studerade han flitigt och fick tack vare sitt eget hårda arbete allt högre poster. Man kommer att tänka på en fura som även från en fattig jordmån växer högre upp än det omgivande trädbeståndet och står pall för vindar och stormar. Man kan lita på dess stabilitet och hållbarhet på samma sätt som vänner och senare medborgare kunde lita på Koivisto. Minnesmärket är en 5 m hög skulptur som symboliserar en fura. Skulpturen byggs i rostfritt stål som är 10 mm tjockt.

Fura


Material: stål

Koivisto föddes i en arbetarfamilj. Vid sidan av arbetet studerade han flitigt och fick tack vare sitt eget hårda arbete allt högre poster. Man kommer att tänka på en fura som även från en fattig jordmån växer högre upp än det omgivande trädbeståndet och står pall för vindar och stormar. Man kan lita på dess stabilitet och hållbarhet på samma sätt som vänner och senare medborgare kunde lita på Koivisto. Minnesmärket är en 5 m hög skulptur som symboliserar en fura. Skulpturen byggs i rostfritt stål som är 10 mm tjockt.

Observationsbild av verket:

Koivisto föddes i en arbetarfamilj. Vid sidan av arbetet studerade han flitigt och fick tack vare sitt eget hårda arbete allt högre poster.

Koivisto föddes i en arbetarfamilj. Vid sidan av arbetet studerade han flitigt och fick tack vare sitt eget hårda arbete allt högre poster.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar