Funderingar (förslag 2)

I minnesmärket illustreras president Mauno Koivisto och hans livsverk med två cirklar i varandra. I innercirkeln finns en grundvattenkälla och en pelare som rests i källan, genom vilken det strömmar nytt vatten (riksdagen/regeringen/lagförslag).

Funderingar


Material: stål, granit

I minnesmärket illustreras president Mauno Koivisto och hans livsverk med två cirklar i varandra. I innercirkeln finns en grundvattenkälla och en pelare som rests i källan, genom vilken det strömmar nytt vatten (riksdagen/regeringen/lagförslag). Den inre cirkeln symboliserar den representativa demokratin, regeringen som åtnjuter riksdagens förtroende och stärkandet av parlamentarismen. I den yttre cirkeln står en mur. På den östra sidan av muren är det packis som bryter av och på den västra sidan reser sig föremålet för den nya tillväxten. President Mauno Koivistos minnesmärke gestaltar historien och symboliserar den nya epok som inleds. De inre cirklarna ger uttryck för de reformer som Koivisto införde med statsmannaförmåga, den stabila grund han skapade.

Observationsbild av verket:
President Mauno Koivistos minnesmärke gestaltar historien och symboliserar den nya epok som inleds

Observationsbild av verket:
President Mauno Koivistos minnesmärke gestaltar historien och symboliserar den nya epok som inleds
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar