Funderingar (förslag 1)

Funderingar har inspirerats av det mångskiftande tillståndet i världen under Koivistos tid och Koivistos förmåga att alltid hitta nya överraskande perspektiv på saker och ting.

Funderingar


Material: stål

Funderingar har inspirerats av det mångskiftande tillståndet i världen under Koivistos tid och Koivistos förmåga att alltid hitta nya överraskande perspektiv på saker och ting. Verket är uppbyggt av polerade stålbalkar, pelare. Tillsammans bildar pelarna en ständigt föränderlig rumsupplevelse.

Obsevationsbild av verket:
Funderingar har inspirerats av det mångskiftande tillståndet i världen under Koivistos tid och Koivistos förmåga att alltid hitta nya överraskande perspektiv på saker och ting.

Obsevationsbild av verket:
Funderingar har inspirerats av det mångskiftande tillståndet i världen under Koivistos tid och Koivistos förmåga att alltid hitta nya överraskande perspektiv på saker och ting.
Utsprång av verket:
snittritningar. Funderingar.

Utsprång av verket:
snittritningar