Förlopp

Minnesmärkets struktur och materialval har symboliska värden. Avsikten är att lyfta fram Mauno Koivistos tid som president, men också illustrera Koivisto som person och hans inställning till livet.

Förlopp


Material: bronsplatta, stålplåt, diorit

Minnesmärkets struktur och materialval har symboliska värden. Avsikten är att lyfta fram Mauno Koivistos tid som president, men också illustrera Koivisto som person och hans inställning till livet. Skulpturens teman kommer fram när dess betraktare går runt verket. De starka vertikala konstruktionerna i brons vittnar om stabilitet och president Koivistos djup som person. Skulpturens karaktär refererar också till det dåvarande Finlands utrikespolitiska läge och samhällssituation samt till den tid då det finska samhället långsamt öppnades. Skulpturens väggar består av symboliskt slutna linjer, men i lika hög grad också linjer som långsamt öppnar sig och riktas utåt.

Observationsbild av verket:
De starka vertikala konstruktionerna i brons vittnar om stabilitet och president Koivistos djup som person.

Observationsbild av verket:
De starka vertikala konstruktionerna i brons vittnar om stabilitet och president Koivistos djup som person.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar