Förenade behållare

Idén med verket bygger på en tolkning av Mauno Koivistos tanke om en naturlig rörelse i rätt riktning. En sådan rörelse ger med tiden en bredare demokrati och därigenom ett välmående samhälle.

Förenade behållare


Material: brons/koppar

Idén med verket bygger på en tolkning av Mauno Koivistos tanke om en naturlig rörelse i rätt riktning. En sådan rörelse ger med tiden en bredare demokrati och därigenom ett välmående samhälle. ”Om saker och ting ser ut att gå i en positiv riktning är det inte förnuftigt att ingripa i dem”, förutom genom att på sin höjd förstärka denna riktning. Om saker och ting inte utvecklas rätt så ”måste man göra något”. Minnesmärket över Mauno Koivisto skulle vara ett slags samlande artefakt och en så kallad minnesplats. Det handlar alltså om en fontän i vilken vattnet på traditionellt sätt går upp via en pelare i mitten och sprutar ut från den övre skålen och sedan rinner från en skål till en annan ner i en stor vattenbassäng.

Observationsbild av verket:

Idén med verket bygger på en tolkning av Mauno Koivistos tanke om en naturlig rörelse i rätt riktning.

Idén med verket bygger på en tolkning av Mauno Koivistos tanke om en naturlig rörelse i rätt riktning.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar