Folkets president

Det figurativa formspråket passar bäst för ett porträtt av en av folket älskad president. Minnesmärkets former följer Lilla parlamentets välvda form.

Folkets president


Material: röd granit, brons

Det figurativa formspråket passar bäst för ett porträtt av en av folket älskad president. Minnesmärkets former följer Lilla parlamentets välvda form. Välvda former och låga trappor är också lättillgängliga för medborgarna. Skalan har gjorts mänsklig. Små LED-lampor i trapporna gör minnesmärket till en annorlunda upplevelse under den mörka årstiden.  Minnesmärket beskriver Mauno Koivistos resa från arbetarklass till nationens topp. Den låga spiralformade trappan illustrerar hans resa steg för steg mot denna respekterade position. Den symboliserar också alla finländares möjligheter att ta sig uppåt från anspråkslösa förhållanden till krävande yrken.

Observationsbild av verket:
Minnesmärket beskriver Mauno Koivistos resa från arbetarklass till nationens topp.

Observationsbild av verket:
Minnesmärket beskriver Mauno Koivistos resa från arbetarklass till nationens topp.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar