Flygning

Flygning är ett elegant och uppseendeväckande monumentalt verk som respekterar president Koivistos liv och presidentskap. Verket består av två stålbågar som slipats på en spegelyta, varav den större sträcker sig upp till 10 meters höjd. Trots att det är så massivt är verkets formspråk lätt och dynamiskt samt visuellt ”tidsbeständigt”; verket är lika relevant nu som om flera årtionden. Det som gör verket Flygning ännu mer intressant är att det ser annorlunda ut från olika håll. Bågarna är delar av en perfekt cirkelbåge och verkets form är harmoniskt.

Flygning


Material: stål

Flygning är ett elegant och uppseendeväckande monumentalt verk som respekterar president Koivistos liv och presidentskap. Verket består av två stålbågar som slipats på en spegelyta, varav den större sträcker sig upp till 10 meters höjd. Trots att det är så massivt är verkets formspråk lätt och dynamiskt samt visuellt ”tidsbeständigt”; verket är lika relevant nu som om flera årtionden. Det som gör verket Flygning ännu mer intressant är att det ser annorlunda ut från olika håll. Bågarna är delar av en perfekt cirkelbåge och verkets form är harmoniskt.

Observationsbild av verket:

Verket består av två stålbågar som slipats på en spegelyta, varav den större sträcker sig upp till 10 meters höjd.

Verket består av två stålbågar som slipats på en spegelyta, varav den större sträcker sig upp till 10 meters höjd.
Utsprång at verket:
snittritningar

Utsprång at verket:
snittritningar